KDO
JSME.

Jsme tým nadšených „kouzelníků“, kteří propadli myšlence, že každý v sobě nosí potenciál změnit se a dokázat cokoliv, co opravdu chce a je schopen změnit „svět“ i sebe sama k lepšímu.

Chceme pro Vás být inspirací v oblasti osobního, týmového i firemního růstu, tvorby strategií a HR procesů. Zakládáme si na jedinečnosti a originalitě a nabízíme stylová řešení šitá Vám na míru.

Pracujeme koučovacím přístupem ke klientům. Klademe otázky, podněcujeme tvořivost a schopnost hledat vhodná řešení. Ukazujeme různé pohledy na věc, intenzivně pracujeme s Vámi, u Vás a pro Vás. Klademe důraz na vizualizaci v každém kroku, který děláme - usnadňuje pochopení stavu kde jste, kam chcete dojít a jak toho dosáhnout.

Nečekejte od nás univerzální, hotová řešení pro všechny a na všechno. Jste to Vy, kdo nejlépe ví, kam chce dojít a jak má výsledek vypadat. Jedna stejná věc má pro každého jiný význam a hodnotu. Spolu s námi dosáhnete udržitelných výsledků, které odpovídají Vaší představě, protože vychází z Vás a Vašich potřeb.

Nekopírujte, buďte jedineční. Originalita je to, co Vás odliší od konkurence.

My otevíráme cesty k Vaší proměně.

Náš
Příběh.

Vystoupili jsme pro Vás z komfortní zóny pohodlí, jistoty a bezpečí zaměstnance, abychom se vydali vstříc dobrodružství, štěstí, vzrušení, odvaze, úspěchu, důvěře v sebe sama a naplnění snů. Chceme čelit Vašim výzvám a dát Vám ze sebe to nejlepší, co umíme.

Nikdy jsme se nespokojili s málem. Hledali jsme stále něco nového, vymýšleli inovace, hledali nové příležitosti a nezdolně věřili, že všechno je možné. Až přišel okamžik zlomu a uvědomění, že je čas postavit se na vlastní nohy, vyznávat vlastní hodnoty a nést odpovědnost za výhry i prohry.

Věříme, že člověk má v životě dělat to, v čem je dobrý, kde plně využívá svůj potenciál. Pokud osobní hodnoty korespondují s hodnotami pracovními, pak mají věci a život smysl.

NÁŠ
TÝM

I my v duchu [i:cube] splňujeme princip diverzity a zároveň provázanosti, propojení a jednoty. Jsme každý jiný, což nám dává jedinečnou možnost se stále obohacovat, inspirovat, otevírat nové možnosti a zejména porozumět různým klientům s různými potřebami a naladěním.

Ing. Radim Stehlík

Jednatel kouzelné firmy

čísla | technika | myšlení | souvislosti | analýza | příprava

PRO
FIRMY

Námi vyvinutý jedinečný nástroj obsahující celou myšlenku CUBED: vše je propojeno, vzájemně spolu souvisí, navazuje na sebe a předchází jedno druhému.

Věc sama o sobě, bez souvislostí, nemá význam a udržitelnou hodnotu, výsledek. Vše je CUBED – „v kostce“.

[i:cube] je tvořena 4 kostkami, které samostatně respektují princip propojení a provázanosti. Nejvyšší úrovní [i:cube] je však propojení nejen v rámci jedné z kostek, ale všech kostek najednou. Tedy propojení firemní strategie, HR procesů, týmů a jednotlivců.

MYŠLENKA
PROPOJENÍ,

MYŠLENKA
PROMĚNY.

Fungující, efektivní organizace s jasným směrem a cílem, čitelností pro zákazníka i zaměstnance, jednodušším rozhodováním, jasnou firemní kulturou, ukotvením veškerého dění uvnitř firmy v podobě jasného strategického rámce.

BRAND FIRMY
POSLÁNÍ, VIZE, HODNOTY
FIREMNÍ STRATEGIE
FIREMNÍ KULTURA
PERSONÁLNÍ STRATEGIE

Efektivní a jednotné postupy v HR oblasti, které jsou v organizaci známy, pochopeny a všemi jednotně akceptovány a používány. Strukturou a složitostí odpovídají požadavkům organizace, jsou uživatelsky příjemné a vzájemně provázané. Jsou navázány na další procesy organizace, čímž přináší přidanou hodnotu.

ANALÝZA PROCESŮ
TVORBA HODNOTOVÝCH HR PROCESŮ
REENGENEERING PROCESŮ
METODIKY K HR PROCESŮM
REPORTING A CONTROLLING
MANAŽERSKÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

Spolupracující, angažovaní lidé vytvářející synergický efekt v pracovních týmech, uvědomělí sebe sama, svých silných stránek i rezerv, dosahujících výsledků prostřednictvím spolupráce postavené na efektivním využívání předností a potenciálu každého člena. Týmové myšlení a ctění hesla "Jeden za všechny, všichni za jednoho!"

ANALÝZA TÝMU
BUDOVÁNÍ TÝMU
TVORBA TÝMOVÝCH CÍLŮ A HODNOT
TÝMOVÁ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE
ROZVOJ TÝMU

Objevený potenciál jednotlivce, který je dále rozvíjen, a jehož přínosu organizace efektivně využívá. Engaged zaměstnanec je zaujatý svou prací, loajální své firmě a přinášející nové podněty a nápady, „posunuje to dál…“.

TALENT MANAGEMENT
UČÍCÍ SE ORGANIZACE
INTERNÍ LEKTORSKÉ TÝMY
INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ
PSYCHODIAGNOSTIKA

PROČ
S NÁMI?

CUBED "jinakost"

V čem jsme jiní než ostatní a proč tedy právě s námi?

Vizualizace

Obrázky, mapky, schémata... cokoliv, jen aby Vám bylo naprosto jasné, kde se na své cestě nacházíte a co Vás ještě čeká.

My pokračujeme

To, co jiní nabízí jako výsledný produkt, je pro nás jen nástroj k dosažení něčeho vyššího, celostního, udržitelného.

Hodnoty

Pracujeme s hodnotami Vaší firmy. Hodnoty a jejich skutečný význam promítáme do všeho, co společně tvoříme. Toto ukotvení přispívá k funkčnosti a opravdovosti.

Otázky

Ptáme se ptáme, protože se tak mnohem víc dozvíme a zjistíme vše, co potřebujeme, abychom Vás dovedli tam, kam skutečně chcete.

Originalita

Všechno, co děláme, děláme nově, od začátku a jen pro Vás. Když nás momentálně napadne, že by k věci něco přispělo, neváháme a hned to zkusíme, vytvoříme, vymyslíme.

Nezávislost

Chceme Vás naučit, jak to, co s námi absolvujete, v budoucnu zvládnout sami a jak už nás nepotřebovat. Být nezávislí a soběstační.

ZUBNÍ
KLINIKY

DENTAL SLUŽBY

VÝZNAMNÝ
KROK
PRO
ODVÁŽNÉ
.

DENTAL CUBE je komplexní nabídka služeb konfigurovaná speciálně pro prostředí a potřeby zubních ordinací a klinik. Je v ní obsažena celá myšlenka CUBED: vše je propojeno, vzájemně spolu souvisí, navazuje na sebe.

Věc sama o sobě, bez souvislostí, nemá význam a udržitelnou hodnotu. Vše smysluplné je CUBED: „v kostce“.

DENTAL CUBE začíná oblastí financí, pokračuje vnitřním prostředím a procesy, vizí a hodnotami ordinace a končí u lidí v týmech, kteří ordinace a jejich značku tvoří.

Takto pojatý přístup posune ordinaci o velký skok dál, směrem ke snu, se kterým majitel ordinaci zakládal.

Chce to jen odvahu a touhu jít dál...

JEDINEČNÉ
PRODUKTY.

Zpřehlednění hospodaření ordinace, které umožní lepší plánování finančních prostředků, nákladů i cenových kalkulací či výnosů, což přispěje k optimálnímu rozložení nákladů a příjmů při nižším daňovém zatížení.

FINANČNÍ AUDIT
MZDOVÝ AUDIT
FINANČNÍ OPTIMALIZACE
DAŇOVÁ OPTIMALIZACE
PŘEVOD NA S. R .O.
OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ A MEZD
REPORTING A CONTROLLING

Maximální efektivita, stabilizace, jednoznačnost a zpřehlednění procesů. Zamezení duplicit, pokrytí všech oblastí v ordinaci existujících. Zajištění kontinuity, srozumitelnosti a jasnosti. Vymezení rolí tak, aby nedocházelo k duplicitám.

AUDIT VNITŘNÍCH PROCESŮ
OPTIMALIZACE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
NASTAVOVÁNÍ VNITŘNÍCH PROCESŮ
MANAŽERSKÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ
OUTSOURCING OFFICE MANAGEMENTU

Sounáležitost a identifikace se značkou ordinace, týmová spolupráce, angažovaní lidé v týmech uvědomělí si svých silných stránek i rezerv, dosahující výsledků prostřednictvím spolupráce postavené na efektivním využívání předností a potenciálu každého člena. Podpora komunikace a týmového myšlení.

ANALÝZA FUNGOVÁNÍ TÝMU
TVORBA TÝMOVÝCH CÍLŮ A HODNO
TÝMOVÁ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE
BUDOVÁNÍ TÝMU
ROZVOJ TÝMU

Fungující, efektivní ordinace s jasným směrem a cílem, čitelností pro pacienta - zákazníka i zaměstnance, jednodušším rozhodováním, jasnou firemní kulturou, ukotvením veškerého dění uvnitř ordinace v podobě jasného strategického rámce.

ZNAČKA | JMÉNO ORDINACE
POSLÁNÍ, VIZE ORDINACE
HODNOTY ORDINACE
STRATEGIE ORDINACE
FIREMNÍ KULTURA

Profesionální, odborný, schopný, příjemný a vyrovnaný tým, připravený adekvátně reagovat v různých situacích s různými pacienty. Majitelé ordinací schopní dobře vést své zaměstnance i ordinace, orientující se ve svých financích, právních požadavcích a procesech.

CELENÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO
LÉKAŘE | HYGIENISTKY | SESTRY | OSTATNÍ PERSONÁL
SOFT SKILLS (JEDNÁNÍ S LIDMI, PSYCHOHYGIENA)
VEDENÍ A ŘÍZENÍ LIDÍ
EKONOMICKÉ MINIMUM
PRÁVNÍ MINIMUM

Připravenost na nařízení Evropské komise General data protection regulation. Zabezpečení osobních údajů pacientů, zaměstnanců i dodavatelů, tak aby nedocházelo k bezpečnostním incidentům, prevence sankcí a žalob.

ŠKOLENÍ GDPR
ANALÝZA SOULADU S GDPR
NÁVRH A IMPLEMENTACE OPATŘENÍ
DOKUMENTY K PROKÁZÁNÍ SOULADU

PROČ
S NÁMI?

Vycházíme z vědomí, že majitelé zubních ordinací jsou především lékaři, odborníci, kteří ví, čeho chtějí dosáhnout. Jejich čas je však drahý a nadhled nad každodenní chod může být obtížný.

Chceme pro Vás být podporou v řízení Vašich ordinací směřujícímu k cíli, který jste si vytyčili. Pomůžeme Vám řešit oblast finančních toků, vnitřního chodu ordinace, budování funkčních týmů, rozvoje lidí i značky a jména ordinace.

KONTAKT.